Grupa samopomocowa "Feniks" z Leeds
dla dorosłych dzieci alkoholików i dorosłych dzieci z domów dysfunkcyjnych
Preambuła DDA/DDD

Dorosłe Dzieci Alkoholików to wspólnota mężczyzn i kobiet, którzy wyrośli w rodzinie z problemem alkoholowym lub w której występowały jakieś inne dysfunkcje.

DDA jest wspólnotą o wieloletniej ugruntowanej światowej i polskiej tradycji. Nie jest związane z jakąkolwiek religią, wyznaniem, sektą, partią, organizacją lub instytucją, DDA jest z założenia wspólnotą świecką, ale z programem duchowym, w której mogą odnaleźć się również i ateiści. Posługujemy się zestawem Dwunastu Kroków i Tradycji przejętym od wspólnoty AA i zaadoptowanym do specyficznych potrzeb osób wyrosłych z rodzin dysfunkcynjnych. Ów program stanowi fundament naszej drogi odkrywania własnego zdrowienia. Rodzina dysfunkcyjna to rodzina, która nie spełnia swych należnych funkcji. Jest to rodzina, w której mogą występować różne zachowania obsesyjno-nałogowe dotyczące alkoholu, narkotyków, leków, hazardu, zakupów, pracy, seksu, porządku, religii lub innych nie wymienionych form. To rodzina, w której ktoś z członków rodziny był lub jest niedostępny fizycznie lub emocjonalnie, ktoś jest przewlekle chory psychicznie i nie chce się leczyć. To rodzina, w której były lub są obecne nadużycia lub przemoc fizyczna, emocjonalna, psychiczna, seksualna. Negatywny bagaż doświadczeń wyniesiony z rodziny dysfunkcyjnej, w szczególności z rodziny alkoholowej. nie przemija od tak sobie sam z czasem. Wielu dedeowców z przerażeniem odkrywa, że mimo wstąpienia w związek małżeński, usamodzielnienia się finansowego i lokalowego, nabyte sposoby przeżywania rzutują w dorosłym życiu na obecne związki, pracę i funkcjonowanie społeczne, osobiste i duchowe. Jako dedeowcy bardzo często borykamy się z charakterystycznymi dla nas przeżyciami, problemami, cechami charakteru.